firma geodezyjna

Oferta

Nasi geodeci zapewniają wykonanie następujących usług:

 1. Prace geodezyjno-prawne:
  • rozgraniczenia nieruchomości
  • wznowienia granic
  • podziały nieruchomości
  • mapy do celów prawnych
  • opracowania do założenia ksiąg wieczystych
 2. Prace realizacyjne i sytuacyjno-wysokościowe:
  • mapy do celów projektowych
  • inwentaryzacje powykonawcze:
   • budynków
   • przyłączy
   • sieci uzbrojenia terenu
  • tyczenie:
   • budynków i budowli
   • przyłączy